12 stycznia 2019 r zapraszamy na Turniej Tenisa Stołowego

data wtorek, 11 grudzień, 2018

REGULAMIN TURNIEJU W   TENISIE STOŁOWYM MĘŻCZYZN

 O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TUREK

Cel:

–         popularyzacja tenisa stołowego w powiecie tureckim ,

–         integracja mieszkańców powiatu tureckiego,

–        zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego – aktywnie, bez uzależnienia od nałogu,

–         popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji mieszkańców powiatu tureckiego,

–    stworzenie widowiska i dobrej zabawy dla uczestników.

 

  1. Organizator:

–         Burmistrz Miasta Turku

–         Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Turku

  1. Termin i miejsce:

–        12.01.2019 r. ( sobota), godzina 11.00

–     Hala Widowiskowo – Sportowa przy ulicy Parkowej 3

  1. Uczestnictwo:

–         prawo startu mają  zawodnicy z powiatu tureckiego, którzy dokonają zgłoszenia do :

6 stycznia 2019 u Sędziego Głównego Ligi lub e-mailowo :

tadpakos@wp.pl

-w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz kategorię wiekową zgodnie z regulaminem

np. Tadeusz Pakos , kategria 3

  1. Kategorie wiekowe:

 Turniej zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych: 

  1. do 40 lat
  2. 41-55 lat
  3. powyżej 56 lat
  1. System przeprowadzania rozgrywek:

O systemie przeprowadzenia rozgrywek zdecyduje ilość zgłoszonych zawodników. Organizator powiadomi w dniu turnieju.

  1. Nagrody:

Nagrody zapewnia organizator.

  1. Postanowienia końcowe:

–     organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu ,odzieży i innych wartościowych przedmiotów,

–     w sprawach rozgrywek można kontaktować się z przedstawicielem organizatora
p. Tadeuszem Pakosem, tel.601-346-524.

–    interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 

 

 

 

« wróć do aktualności

Pozostałe aktualności: