22 kwietnia 2016-stadion 1000 lecia-Gimnazjada ( lekkoaltletyka indywidualna) i SP- czwórbój lekkoatletyczny

data czwartek, 21 kwiecień, 2016

22 kwietnia 2016 roku, tj. w piątek na Stadionie 1000-lecia w Turku odbędą się eliminacje miejskie w lekkiej atletyce.

Dla szkół podstawowych – czwórbój lekkoatletyczny – o godz.9.00,

dla Gimnazjów – indywidualna lekkoatletyka- godz.10.30.

REGULAMIN

INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW W LEKKIEJ ATLETYCE

XVII GIMNAZJADA

ROK SZKOLNY 2015/2016

FINAŁ WOJEWÓDZKI 

UWAGA !  CZYTAJ ANEKS !

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do

30 września 2015 roku!!!!!
 

Program
dziewczęta – 100 m ppł. (wysokość 76,20; rozstaw 13 – 8,20 – 13,20), 300 m ppł (wysokość 76,20; rozstaw 50 – 35 – 40), 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4 x 100 m, sztafeta szwedzka (100+200+300+400), skok w dal, skok wzwyż, kula 3 kg, oszczep 500 g, chód 2 km (w programie minutowym na 1 godzinę przed rozpoczęciem finału)

chłopców – 110 m ppł (wysokość 91,40; rozstaw 13,60 – 8,90 – 16,30) , 300 m ppł. (wysokość 76,20; rozstaw 50 – 35 – 40), 100 m, 300 m, 1000 m, 2000 m, 4 x 100 m, sztafeta szwedzka (100+200+300+400), skok w dal, skok wzwyż, kula 5 kg, oszczep 600 g, chód 3 km (w programie minutowym na 1 godzinę przed rozpoczęciem finału)

 

Uczestnictwo

W mistrzostwach uczestniczyć może młodzież gimnazjów urodzona w roku 2000 i młodsza.

Uczeń może startować:

 • w jednej konkurencji technicznej lub biegowej do 300 m włącznie               i w sztafecie (zawodnik może wystartować tylko w jednej sztafecie)
 • w jednej konkurencji w przypadku biegów na 600 m, 1000 m, 2000 m,

pozostałe warunki:

 • szkoła może zgłosić jedną sztafetę dziewcząt i jedną chłopców na każdym dystansie,
 • w zawodach miejsko-gminnych startują reprezentacje wg ustaleń organizatorów,
 • w zawodach powiatowych startują reprezentacje gmin wg ustaleń organizatorów,
 • w zawodach rejonowych startują reprezentacje powiatów wg ustaleń koordynatorów,
 • w finale wojewódzkim startuje po 3 najlepszych zawodników                   w konkurencjach z zawodów rejonowych oraz 2 najlepsze sztafety.
 • w finale wojewódzkim startuje po 3 najlepszych zawodników/czek w chodzie z danego rejonu sportowego. Koordynatorzy rejonowi muszą przeprowadzić finał rejonu w chodzie jeżeli zgłosiło się powyżej 3 zawodników/zawodniczek do zawodów.

 

 

Sposób przeprowadzenia zawodów – finałów

 • w biegach serie na czas,
 • w biegu finałowym na 100 m wystartują zawodnicy zgodnie z komunikatem organizacyjnym zawodów,
 • w konkurencjach technicznych – 3 próby eliminacyjne oraz 3 finałowe dla 8 najlepszych,
 • wysokość początkowa w skoku wzwyż: dziewczęta 125 cm chłopcy 135cm
 • na odprawie opiekunowie ekip otrzymają program minutowy zawodów

 

Punktacja

Punkty zdobywają wszyscy zawodnicy w każdej konkurencji, (max 24 pkt.)

Punkty zsumowane dają szkole miejsce w punktacji drużynowej szkół w kategorii dziewcząt i chłopców.

Szkoły zdobywają punkty dla powiatów.

Punktacja:

1m – 24 pkt.   7m – 11 pkt.      13m – 5 pkt.     19m – 2 pkt.

2m – 21 pkt.   8m – 10 pkt.      14m – 4 pkt.     20m – 1 pkt.

3m – 18 pkt.   9m – 9 pkt..      15m – 3 pkt.     21m – 1 pkt.

4m – 16 pkt.   10m – 8 pkt.      16m – 3 pkt.     22m – 1 pkt.

5m – 14 pkt.   11m – 7 pkt.      17m – 2 pkt.     23m – 1 pkt.

6m – 12 pkt.   12m – 6 pkt.      18m – 2 pkt.     24m – 1 pkt.

25m + dalsze  – 1 pkt.

 

Zgłoszenia

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do

30 września 2015 roku!!!!!

Powiaty zgłaszają do koordynatorów rejonu imienne składy reprezentacji zgodnie z komunikatem organizacyjnym/informacją dotyczącą danych zawodów, podając nazwisko i imię, rocznik, szkołę, konkurencję. Na finale wojewódzkim przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji opiekun podaje imienne składy sztafet do kierownika zawodów.

Koordynatorzy rejonów przesyłają komunikaty do SZS „WIELKOPOLSKA”, zgodnie z komunikatem organizacyjnym. Ostateczna weryfikacja jest możliwa na 3 dni przed zawodami pocztą e-mail do kierownika zawodów Marka Walczaka – walczak48@interia.pl  W dniu zawodów nie będzie można dokonywać zmian na listach startowych.

 

Nagrody (finał wojewódzki)

Najlepsi zawodnicy każdej konkurencji otrzymają medale i dyplomy.

 

Uwagi 

Obowiązywać będzie weryfikacja zgodnie z regułami określonymi w komunikacie organizacyjnym.

Wszyscy uczestnicy otrzymają słodki poczęstunek.

 

ANEKS

 W związku z wprowadzeniem zmian przez Polski Związek Lekkiej Atletyki wprowadzamy ujednolicenie konkurencji zgodnie z zaakceptowanymi zmianami:

 

dziewczęta – 80 m ppł. (wysokość 76,20; rozstaw 12 – 8 – 12), 200 m ppł (wysokość 76,20; rozstaw 18,29 – 18,29 – 17,10)

 

chłopców –200 m ppł. (wysokość 76,20; rozstaw 18,29 – 18,29 – 17,10)

 

 

 

 

« wróć do aktualności

Pozostałe aktualności: