Siłownia – cennik usług

Wejście jednorazowe siłownia 7 zł za wejście/brutto
Karnet 4 wejścia ważny 1 m-c 20 zł/brutto
Karnet bez ograniczeń imienny ważny 1 m-c 75zł/brutto
Bilet fitness bez korzystania ze sprzętu 4 zł za wejście/brutto
Bilet siłownia z Kartą Dużej Rodziny 3,50 zł za wejście/brutto

 

*bilety, karnety do nabycia w kasie Krytej Pływalni.

Dyrektor OSiR