Osiedlowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej – 10 grudnia 2017

data środa, 8 listopad, 2017

Regulamin Turnieju:

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Cel:

  • Popularyzacja kultury fizycznej i aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców Turku.
  • Integracja uczestników
 • Kształtowanie zasad rywalizacji fair play, współzawodnictwa sportowego, pracy w zespole.Organizatorzy:Urząd Miasta w Turku Turniej odbędzie się w dniu 10 grudnia 2017r. od godziny 9.00-12.30 w Hali Sportowej w Turku, ul. Parkowa 3 Uczestnictwo

 

 • Termin i miejsce
 • OSiR w Turku
 • Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Turku
 •  
  1. W turnieju mogą wziąć udział drużyny z Turku o składzie nieprzekraczającym 7 zawodników (pierwszeństwo mają drużyny z Osiedla Nr 1).
  2. Liczba drużyn ograniczona.
  3. W turnieju mogą brać udział drużyny mieszane,
  4. W turnieju biorą udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.
  5. Każdy z niepełnoletnich zawodników musi posiadać zgodę rodzica/opiekuna na udział w turnieju. Pisemną zgodę rodziców/opiekunów należy dostarczyć w dniu turnieju.
  6. Organizator dokonuje indywidualnego imiennego ubezpieczenia zawodników od NNW zgodnie z podanymi danymi.
 • Zgłoszenia do turnieju na nr tel. 667635112 do dnia 3 grudnia b.r. (niedziela).

 

 1. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL każdego uczestnika oraz numer telefonu kapitana drużyny- zgodnie z podanym załącznikiem.
 2. Po zakończeniu zapisów organizatorzy wraz z głównym sędzią podejmą decyzję o sposobie przeprowadzania turnieju.
 3. Drużyny na boisku występują w pięcioosobowych składach, we własnych strojach sportowych. Obowiązuje jednolity kolor koszulek oraz miękkie obuwie sportowe.  
 4. Postanowienia końcowe
 5. Przebieg i dokładny regulamin zostanie przedstawiony uczestnikom podczas rozpoczęcia turnieju.
 6. 9.   Zgłoszenia – drużyny niezrzeszone
 • Najlepszy zespół otrzyma puchar,
 • Pierwsze trzy zespoły otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników.
 • Organizator zapewnia szatnie na przebranie się drużyn.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt lub rzeczy osobiste zawodników pozostawione w szatni.
 • Organizator zapewnia podczas turnieju pomoc przedmedyczną.
 • Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sędziów i Organizatorów.
 • Formularz zgłoszeniowy:
 • tabela-zgloszenia(1)
 • tabela-zgloszenia(1)

 

« wróć do aktualności

Pozostałe aktualności: