Rusza Miejsko-Gminna Liga Piłki Halowej

data wtorek, 22 październik, 2019

Zapraszamy w imieniu organizatorów ( pod plakatem karta zgłoszeniowa ):

Regulamin Miejsko-Gminnej „Halowej Ligi Piłki Nożnej – 2019”

 1. ORGANIZATOR

Miasto Turek, Gmina Turek, Osir  Turek

 1. CELE
 2. Popularyzacja piłki nożnej halowej.
 3. Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.
 4. Wyłonienie króla strzelców turnieju.
 5. Wyłonienie najlepszego bramkarza turnieju.
 6. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.
 7. Rozpowszechnianie zasad Fair Play.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Od listopada 2019 r. (dokładny terminarz rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu przyjmowania
  zgłoszeń). Mecze będą odbywac się w weekendy w godzinach popołudniowo-wieczornych
 2. Hala sportowo-Widowiskowa Ul Parkowa 3, 62-700 Turek
 3. 3. Zebranie organizacyjne z kapitanami drużyn odbędzie się 31.10.2019r. o godz. 19.00 w Sali sportowej w Słodkowie.
 4. UCZESTNICTWO
 5. W lidze mogą brać udział drużyny, które do dnia 28.10.2019r. do godz. 15:00 dostarczą zgłoszenie.
 6. Liczba drużyn w lidze jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczy doręczy organizatorowi listę zawodników (załącznik nr 1 do Regulaminu) z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, podpisaną przez kapitana drużyny.
 8. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest przyjęte przez organizatora w momencie dostarczenia prawidłowo wypełnionej listy zgłoszeniowej (w formie papierowej lub elektronicznej).
 9. Nazwa drużyny musi zawierać nazwę miejscowości reprezentowanej przez dany zespół.
 10. W skład drużyny mogą wchodzić zawodnicy urodzeni w 2001 r. i starsi.
 11. Drużyna winna mieć jednego przedstawiciela, który odpowiada za zawodników podczas rozgrywek.
 12. Warunkiem udziału w lidze jest wpłacenie wpisowego w kwocie 180 zł do dnia 31.10.2019r.
  Wpłaty dokonujemy na spotkaniu Organizacyjnym
 13. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.
 14. Weryfikacja zawodników może odbywać się tylko przed meczem.
 • Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
 • Do udziału w rozgrywkach nie dopuszcza się sędziów turnieju.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, drużyna lub zawodnik może zostać
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.
 • Każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
 • Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

 1. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK
 2. W lidze biorą udział drużyny składające się minimum z 6, a maksymalnie z 15 zawodników.
  1. Drużyny rywalizują systemem „każdy z każdym” w zależności od ilości drużyn.
  2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń obowiązuje system z podziałem na grupy, a następnie faza play-off.
  3. Ostateczny system rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu zgłoszeń.
  4. Liga rozgrywana jest w weekendy W godzinach wieczornych
 1. MECZ
 1. Nie ma możliwości zmiany terminu rozgrywania meczu
 2. W przypadku nie stawienia się jednej z drużyn na mecz przyznawany jest walkower
 3. W przypadku nie stawienia sie dwóch drużyn, obydwie drużyny tracą po 3 pkt.
 4. Na mecz należy przybyć odpowiednio wcześnie- dopuszczalny czas oczekiwania na drużynę wynosi 5 min. Po czym przyznaje się walkower.
 5. W przypadku nie stawienia się drużyny dwukrotnie na mecz, zespół zostaje zdyskwalifikowany (bez prawa zwrotu wpisowego), a wyniki spotkań tej drużyny jeżeli zostało rozegranych mniej niż 50% spotkań z całego sezonu zostają anulowane, w przypadku powyżej 50% wszystkie zespoły otrzymują walkower 5:0.
 6. SKRÓCONE PRZEPISY GRY
 7. Gra bramkarza:
 8. Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 s. bez kozłowania.
 9. Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego.
 10. Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną, częścią ciała powyżej pasa przez zawodnika swojej drużyny.
 11. Bramka zdobyta bezpośrednio przez bramkarza po wyrzucie ręką – nie będzie uznana
 12. Rozegranie autu:
 13. Aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko.
 14. Piłkę do gry z autu wprowadza się nogą.
 15. Przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 5 m. od piłki.
 16. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.
 17. Rzuty wolne:
 18. Wszystkie rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi.
 19. Przy obcym ciele (np. sufit) jest rzut pośredni. Rzut wolny w tym przypadku jest wykonywany z linii bocznej na wysokości popełnionego przewinienia
 20. Rzut karny wykonywany jest z linii 6 m.
 21. Przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić 5m.
 22. Przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii.
 23. Na wykonanie wszystkich wznowień gry zawodnik ma 5 sekund.
 24. Nie stosuje się przepisu o spalonym
 25. Wszystkie mecze trwają 2×15 min
 26. Przerwa pomiędzy połowami spotkania trwa 1 min
 27. W grze bierze udział (w jednej drużynie) 6 zawodników (5- ciu zawodników z pola + bramkarz)
 28. Minimalna liczba zawodników wynosi 3., wykluczenie kolejnego zawodnika powoduje przyznanie walkowera drużynie przeciwnej
 29. Przy przebywaniu na boisku 6 lub więcej zawodników sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej i usuwa zawodnika wskazanego przez kapitana drużyny
 30. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN

VII. ZMIANY

 1. Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
 2. W trakcie gry można dokonać dowolnej liczby zmian zawodników (dozwolone są tzw. zmiany powrotne).
 3. Zmian można dokonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.

 

VIII. KARY

 1. Kary indywidualne:

– żółta kartka 2 min kary

– czerwona kartka  5 min kary

 1. Zawodnik ukarany czerwoną kartką w czasie gry (Nie wchodzi do Końca meczu ale po upływie Kary 5 min Wchodzi Inny zawodnik z Drużyny
 2. Zawodnik Który otrzyma 2 kary minutowe Pauzuje do końca spotkania (Ale po upływie kary 2 minut wchodzi Inny zawodnik )
 3. Zawodnicy pozostający pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do meczu
 4. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów szkód lub zniszczeń na terenie Hali sportowej w Turku Organizatorzy mają prawo wyciągnąć konsekwencje wobec całej drużyny.
 5. Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy zawodnikami, to zostają oni zdyskwalifikowani do końca rozgrywek.
 6. Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy drużynami, to zostają one wykluczone z rozgrywek

 

 1. KLASYFIKACJE
 2. Prowadzona będzie klasyfikacja strzelców bramek, w celu wyłonienia króla strzelców ligi.
 3. Prowadzona będzie też klasyfikacja na najlepszego bramkarza:
 4. SPRZĘT
 5. Dozwolona jest tylko gra w obuwiu halowym tzn. buty halowe nie pozostające śladów na płycie boiska
 6. Bezwzględnie zakazana jest gra w korkach plastikowych, metalowych, kolcach itp.
 7. Jeżeli jedna z drużyn nie posiada jednolitych strojów, wówczas zobowiązana jest założyć plastrony.

 

 1. PUNKTACJA
 2. Obowiązuje standardowa punktacja: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, w przypadku porażki 0 pkt.
 3. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:
 4. a) Liczba zdobytych punktów
  b) Stosunek bezpośrednich meczów między drużynami (przy dwóch zespołach z jednakową ilością
          punktów
  c)    „Mała tabela” przy 3-ch zespołach lub więcej z jednakową ilością punktów, uwzględniająca jedynie   

       spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami
d)    Różnica pomiędzy bramkami strzelonymi a straconymi
e)    Liczba strzelonych bramek

           

XII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorzy informują, że obiekt jest monitorowany i dodatkowo obserwowany przez osoby do tego wyznaczone.
 2. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających.
 3. Każdy uczestnik turnieju i kibice, którzy dopuszczą się zniszczenia mienia publicznego zostaną postawieni przed faktem uregulowania płatności za wyrządzone szkody
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie
 5. Organizator Nie ubezpiecza zawodów Ale zapewnia podstawową opiekę medyczną.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu i zasad gry.
 8. W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny zawodów.
 9. Koszty organizacji ligi zostaną pokryte z wpłat wpisowego od drużyn uczestniczących w rozgrywkach, dobrowolnych wpłat sponsorów oraz z budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie.

 

Karta zgłoszeniowa do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

 

« wróć do aktualności

Pozostałe aktualności: