Zapytanie ofertowe Dni Turku i Gminy Turek – gastronomia

data piątek, 25 czerwiec, 2021

Dni Turku i Gminy Turek – gastronomia

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku oferuje dzierżawę terenu podczas imprezy DNI TURKU     I GMINY TUREK, pod usługę gastronomi, w tym sprzedaż piwa.

Nasze zapytanie dotyczy prowadzenia w/w usług na zasadzie wyłączności.

 

Impreza odbywać się będzie w dniach: 7 i 8 sierpnia 2021 r. na terenie Ośrodka Sportu    i Rekreacji w Turku, przy ul. Armii Krajowej 1.

UWAGA: zapytanie nie dotyczy urządzeń wesołego miasteczka i rekreacji, dmuchawców, oraz prowadzenia sprzedaży zabawek, balonów itp.

Zapewniamy:

 • TOI-TOI na potrzeby obsługi gastronomii,
 • ochronę w dniach 7 i 8 sierpnia 2021r.,
 • pojemniki i worki na śmieci,

 

W zamian za dzierżawę terenu oczekujemy:

 • kwoty za dzierżawę terenu na usługi gastronomiczne, w tym piwo, na wyłączność (całość płatna w dwóch ratach, przed imprezą),
 • zapewnienia dla organizatora 30 talonów na ciepły posiłek o wartości 30 zł każdy do realizacji w sobotę i niedzielę,
 • ustawienia ław i stołów pod parasolami dla minimum 300 osób,
 • posprzątania terenu w miejscu i wokół stoisk gastronomicznych (zgromadzenie śmieci w workach) po każdym dniu imprezy,
 • opróżniania pojemników na śmieci przy gastronomii w trakcie imprezy i składowania pełnych worków w wyznaczonym miejscu,
 • zapewnienie własnego źródła energii elektrycznej, – uzyskania pozwolenia na sprzedaż piwa w dniach imprezy.

Przewidujemy koncerty muzyczne z udziałem takich artystów jak: KAMIL BEDNAREK, SMOLASTY, MATT OSTROWSKI oraz koncerty lokalnych grup muzycznych.

Na oferty oczekujemy do dnia  05 lipca 2021 r., do godz. 1400

Oferty przyjmujemy:

 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: osirturek@wp.pl
 • lub w wersji papierowej przesłane pocztą na adres OSiR, ul. Sportowa 9a, 62-700 Turek.
 • o wynikach postępowania zostaną Państwo poinformowani poczta elektroniczną oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku – osir.turek.pl

 

 

W temacie oferty należy wpisać :”gastronomia – Dni Turku”

Składający ofertę, która okaże się najkorzystniejsza zobowiązuje się do podpisania umowy    w terminie do dnia 12 lipca 2021 r.

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Kolenda – dyrektor OSiR, tel. 727 611 017

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

« wróć do aktualności

Pozostałe aktualności: