Zapytanie ofertowe Dni Turku i Gminy Turek –wesołe miasteczko

data piątek, 25 czerwiec, 2021

Dni Turku i Gminy Turek –wesołe miasteczko

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku oferuje dzierżawę terenu podczas imprezy DNI TURKU    I GMINY TUREK, pod usługę wesołego miasteczka i rekreacji, dmuchawców, oraz prowadzenia sprzedaży zabawek, balonów itp.

Nasze zapytanie dotyczy prowadzenia w/w usług na zasadzie wyłączności.

 

Impreza odbywać się będzie w dniach: 7 i 8 sierpnia 2021 r. na terenie Ośrodka Sportu    i Rekreacji w Turku, przy ul. Armii Krajowej 1.

Teren pod działalność udostępniamy już od dnia 02 sierpnia 2021r.  do 13 sierpnia 2021r.

Teren pod wesołe miasteczko został częściowo utwardzony płytami ażurowymi-betonowymi.

 

UWAGA: zapytanie nie dotyczy sprzedaży wszelkiej gastronomii, w tym drobnej jak np. popcornu, waty cukrowej, cukierków, gofrów, lodów itp., oraz fotobudki, malowania twarzy, baniek mydlanych, gier i zabaw dla dzieci.

 

Wszystkie urządzenia MUSZĄ posiadać odpowiednie atesty.

 

Zapewniamy:

  • pojemniki i worki na śmieci,

 

W zamian za dzierżawę terenu oczekujemy:

  • kwoty za dzierżawę terenu pod w/w usługi na wyłączność( całość płatna w dwóch ratach, przed imprezą),
  • przekazania organizatorowi 250 biletów na urządzenia wesołego miasteczka dla małych dzieci,
  • zapewnienie własnego źródła energii elektrycznej,
  • posprzątania terenu w miejscu i wokół urządzeń wesołego miasteczka (zgromadzenie śmieci w workach) po każdym dniu imprezy.
  • Wynajmujący dokona napraw ewentualnych szkód wynikłych z użytkowania terenu niezwłocznie po imprezie,
  • w przypadku, gdy wynajmujący nie dokona usunięcia powstałych w wyniku Jego działalności szkód udostępniający (OSiR) zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich niezbędnych prac na koszt Wynajmującego.

 

Przewidujemy koncerty muzyczne z udziałem takich artystów jak: KAMIL BEDNAREK, SMOLASTY, MATT OSTROWSKI oraz koncerty lokalnych grup muzycznych.

Na oferty oczekujemy do dnia 05 lipca 2021 r., do godz. 1400

Oferty przyjmujemy:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: osirturek@wp.pl
  • lub w wersji papierowej przesłane pocztą na adres OSiR, ul. Sportowa 9a, 62-700 Turek.
  • o wynikach postępowania zostaną Państwo poinformowani poczta elektroniczną oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku – www.osir.turek.pl

 

W temacie oferty należy wpisać : „Wesołe miasteczko – Dni Turku”

Składający ofertę, która okaże się najkorzystniejsza zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie do dnia 12 lipca  2021r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Kolenda – dyrektor OSiR, tel. 727 611 017

 

W niniejszym postępowaniu – nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

« wróć do aktualności

Pozostałe aktualności: