+48 63 278 42 59

REGULAMIN GRAND PRIX MIASTA TURKU

REGULAMIN 

GRAND PRIX MIASTA TURKU

  1. Cel
  2. Aktywne spędzenie wolnego czasu,
  3. Współzawodnictwo sportowe,
  4. Wyłonienie najlepszych zawodników.
  5. Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku

  • Termin i miejsca

Hala Widowiskowo Sportowa Turek ul. Parkowa 3

Terminy zgodnie z harmonogramem.

  • Sposób przeprowadzenia

Turniej podzielony na dwie kategorie wiekowe

               Do 50 lat i powyżej 50 lat

I miejsce – 24 PKT.                                                XI miejsce – 10 PKT

II miejsce – 22 PKT.                                                 XII miejsce – 9 PKT

III miejsce – 20 PKT.                                                XIII miejsce – 8 PKT

IV miejsce – 18 PKT .                                               XIV miejsce – 7 PKT

V miejsce – 16 PKT.                                                  XV miejsce – 6 PKT

VI miejsce – 15 KT.                                                   XVI miejsce – 5 PKT

VII miejsce – 14 PKT                                               XVII miejsce – 4 PKT          

VIII miejsce – 13 PKT                                              XVIII miejsce – 3 PKT      

IX miejsce – 12 PKT                                                 XIX miejsce -2 PKT 

X miejsce – 11 PKT                                                   XX miejsce – 1 PKT  

Zawodnicy zbierają punkty w zależności od zajętych miejsc w poszczególnych turniejach, suma punktów po wszystkich turniejach zdecyduje o zajętym ostatecznie miejscu.

W zależności od ilości zgłoszonych zawodników sposób przeprowadzenia zawodów w poszczególnych turniejach przedstawi sędzia główny przed zawodami. Do punktacji ogólnej zaliczane będą punkty zdobyte w IX turniejach. Turniej o najmniejszej zdobytej ilości punktów będzie odrzucony.

  • Uczestnictwo

Turniej jest otwarty dla wszystkich. Obowiązuje wpisowe w wysokości 10 zł od zawodnika w każdym turnieju.

  • Nagrody

Za miejsca I-IV w każdej kategorii wiekowej nagrody pieniężne.

Za miejsce I w każdej kategorii wiekowej puchar.

  • Uwagi końcowe

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki na Sali oraz za kontuzje zawodników. Zawodnicy biorący udział w Turnieju grają na własną odpowiedzialność.

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga wyłącznie organizator wraz z sędzią głównym zawodów. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.