+48 63 278 42 59

REGULAMIN INDYWIDUALNEJ LIGI TNISA STOŁOWEGO

REGULAMIN INDYWIDUALNEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO

  1. CEL

– popularyzacja  tenisa stołowego

 aktywne spędzanie wolnego czasu

 integracja społeczna

  1. ORGANIZATOR

            Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku

  1. TERMIN I MIEJSCE

26.02.2024,01.03.2024,04.03.2024 hala widowiskowo – sportowa

  1. UCZESTNICTWO

Zawodnicy zarejestrowani

w PZTS nie mogą brać udziału. Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych do 60 lat i powyżej 60 lat. Obowiązuje wpisowe w wysokości 20 zł.

  1. SYSTEM ROZGRYWEK

Zawody zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym”  do 3 wygranych setów .

BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻENIA MECZU

  1. NAGRODY

Za I miejsce w każdej kategorii puchar

  1. ZGŁOSZENIA

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku 63 278 42 59

  1. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

– stoły tenisowe,

 piłeczki,

 obsługę techniczną,   

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez organizatora turnieju,

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni

 ubezpieczenie zawodników na koszt własny,

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów

 wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator

– ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora