+48 63 278 42 59

REGULAMIN LIGI INDYWIDUALNEJ W TENISIE STOŁOWYM

REGULAMIN INDYWIDUALNEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO

  1. CEL

popularyzacja  tenisa stołowego

aktywne spędzanie wolnego czasu

integracja społeczna

  1. ORGANIZATOR

            Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku

  1. TERMIN I MIEJSCE

4,8,11,15 grudnia hala widowiskowo – sportowa

  1. UCZESTNICTWO

W lidze mogą brać udział zawodnicy grający w ALTS. Zawodnicy zarejestrowani

w PZTS nie mogą brać udziału. Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych do 60 lat i powyżej 60 lat. Obowiązuje wpisowe w wysokości 20 zł.

  1. SYSTEM ROZGRYWEK

Zawody zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym”  do 3 wygranych setów . Zawody w poniedziałki będą rozpoczynały się o godzinie 16:45 natomiast w piątek o godzinie 17:00 w poniedziałek każdy zawodnik rozegra 3 mecze natomiast w piątek 4 mecze.

Rozkład godzinowy gier

Poniedziałek:

– 16:45 I seria powyżej 60 lat

– 17:10 II seria powyżej 60 lat

– 17:30 III seria powyżej 60 lat

– 17:50 I seria poniżej 60 lat

– 18:15 II seria poniżej 60 lat

– 18:45 III seria poniżej 60 lat

Piątek :

– 17:00 I seria powyżej 60 lat

– 17:25 II seria powyżej 60 lat

– 17:50 III seria powyżej 60 lat

– 18:20 I seria poniżej 60 lat

– 18:45 II seria poniżej 60 lat

– 19:10 III seria poniżej 60 lat

– 19:40 IV seria poniżej 60 lat

O kolejności miejsc zadecyduje:

– ilość zdobytych punktów,

– ilość zwycięstw

– bezpośredni pojedynek (ilość wygranych setów)

– ilość wygranych setów,

– mniejsza ilość przegranych setów,

Rozegrane zostaną 2 rundy

BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻENIA MECZU

  1. NAGRODY

Za I miejsce w każdej kategorii puchar

  1. ZGŁOSZENIA

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku 63 278 42 59

  1. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

stoły tenisowe,

piłeczki,

obsługę techniczną,   

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez organizatora turnieju,

organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni

ubezpieczenie zawodników na koszt własny,

organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów

wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator

– ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora