+48 63 278 42 59

REGULAMIN MIKSTÓW RODZINNYCH

REGULAMIN MIKSTÓW RODZINNYCH

  1. CEL

popularyzacja  tenisa stołowego

aktywne spędzanie wolnego czasu

integracja społeczna

  1. ORGANIZATOR

            Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku

  1. TERMIN I MIEJSCE 24.11.2023 r. godz. 18:00 Hala Widowiskowo – Sportowa
  1. UCZESTNICTWO

W turnieju mają prawo brać udział  rodziny : mąż – żona, ojciec – córka, dziadek – wnuczka, matka – syn , babcia – wnuk, brat – siostra

  1. SYSTEM ROZGRYWEK

Zawody zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym”

  1. NAGRODY

Za miejsca 1-3 medale

  1. ZŁOSZENIA

OSiR  Turek – 63 278 42 59

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

– uczestnik musi własnoręcznie podpisać oświadczenie o udziale w turnieju na własną odpowiedzialność oraz o zaakceptowaniu postanowień ustawy o ochronie danych osobowych

– uczestnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodzica na udział w zawodach

– uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu i stroju sportowego

  1. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

stoły tenisowe

piłeczki

obsługę techniczną

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez organizatora turnieju,

organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni

ubezpieczenie zawodników na koszt własny,

organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów

wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator

– ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora