+48 63 278 42 59

 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW MIASTA TURKU W MIKSTACH

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW MIASTA TURKU W MIKSTACH

REGULAMIN MIKSTÓW

  1. CEL

– popularyzacja  tenisa stołowego

 aktywne spędzanie wolnego czasu

 integracja społeczna

2. ORGANIZATOR

            Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku

3. TERMIN I MIEJSCE 12.01.2024 r. godz. 18:00 Hala Widowiskowo – Sportowa

4. UCZESTNICTWO

Obowiązuje wpisowe 10 zł, osoby uczące nieodpłatnie

5. SYSTEM ROZGRYWEK

system rozgrywek zostanie przedstawiony po zgłoszeniu się drużyn

6. NAGRODY

Za miejsca 1-3 medale

7. ZŁOSZENIA

Do dnia 12.01.2024 r. do godziny 17:30

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

– uczestnik musi własnoręcznie podpisać oświadczenie o udziale w turnieju na własną odpowiedzialność oraz o zaakceptowaniu postanowień ustawy o ochronie danych osobowych

– uczestnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodzica na udział w zawodach

– uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu i stroju sportowego

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 stoły tenisowe

 piłeczki

 obsługę techniczną

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez organizatora turnieju,

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni

 ubezpieczenie zawodników na koszt własny,

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów

 wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator

– ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora