+48 63 278 42 59

 REGULAMIN MISTRZOSTW MIASTA TURKU W TENISIE STOŁOWYM ORAZ ZGODY

REGULAMIN MISTRZOSTW MIASTA TURKU W TENISIE STOŁOWYM ORAZ ZGODY

REGULAMIN
MISTRZOSTWA MIASTA TURKU W TENISIE STOŁOWYM

 

  1. CELE
   • popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Turku
   • wyłonienie najlepszych tenisistów amatorów w poszczególnych kategoriach wiekowych z miasta Turku

  1. ORGANIZATOR
   • BURMISTRZ MIASTA TURKU, OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TURKU

  1. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA MISTRZOSTW
   • Mistrzostwa rozgrywane będą 03 marca 2024 r. na Hali Widowiskowo – Sportowej w Turku przy ulicy Parkowa3. Wszystkie kategorie startują o godzinie 11:00

  1. UCZESTNICTWO
   • w mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, którzy są mieszkańcami Turku, nie zgłoszeni do rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego
   • zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę rodzica na udział w mistrzostwach stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu,

  1. DZIECI i MŁODZIEŻ ZAPISY GODZ. 10:30, ROZGRYWKI 11:00
   • szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy) rocznik 2013 i młodsi, (awans 3 zawodników/zawodniczek)
   • szkoły podstawowe( dziewczęta i chłopcy) rocznik 2012 – 2011 , (awans 3 zawodników/zawodniczek)
   • szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy) rocznik 2010 – 2009 , (awans 3 zawodników/zawodniczek)
   • szkoły ponadpodstawowe (dziewczęta i chłopcy), (awans 3 zawodników/zawodniczek)

  1. DOROŚLI ZAPISY GODZ. 10:30 ROZGRYWKI 11:00
   • OPEN kobiety, (awans 6 zawodników/zawodniczek),
   • mężczyźni do 40 lat, (awans 6 zawodników),
   • mężczyźni 41-55 lat, (awans 6 zawodników),
   • mężczyźni powyżej 55 lat, (awans 6 zawodników),
   Wszystkich uczestników obowiazują oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora turnieju. (załącznik nr 2 do regulaminu)

  1. SYSTEM ROZGRYWEK, PUNKTACJA
   • System rozgrywek zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń w poszczególnych kategorii wiekowych

  1. NAGRODY
   • Za zdobycie I miejsca puchar
   • Za zdobycie miejsc I – III karnety na Pływalnie oraz medale

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
   • uczestnicy mistrzostw są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora mistrzostw,
   • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni,
   • ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny,
   • organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania mistrzostw,
   • zawodnik staruje w mistrzostwach na własną odpowiedzialność, tj. zdrowy, który nie miał bezpośredniego kontaktu z osobą zakażonego koronawirusem oraz nie ma objawów infekcji lub choroby, nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji,
   • kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator
   • ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Organizatorzy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2