+48 63 278 42 59

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW MIASTA TURKU – DEBLE

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW MIASTA TURKU W TENISIE STOŁOWYM
1. CEL
– popularyzacja tenisa stołowego
– aktywne spędzanie wolnego czasu
– integracja społeczna

2. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku
3. TERMIN I MIEJSCE 22.03.2024 r. godz. 18:00 Hala Widowiskowo – Sportowa. Zapisy do godziny 17:30

4. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w PZTS, a także zawodnicy z poza Turku. Nie mogą brać udziału jedynie zawodnicy poniżej 18 roku życia.
Obowiązuje wpisowe 10 zł od zespołu.

5. SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek podany będzie po zgłoszeniu wszystkich zespołów
6. NAGRODY
Za miejsca 1-3 medale

7. ZŁOSZENIA
OSiR Turek – 63 278 42 59

8. WARUNKI UCZESTNICTWA
– uczestnik musi własnoręcznie podpisać oświadczenie o udziale w turnieju na własną odpowiedzialność oraz o zaakceptowaniu postanowień ustawy o ochronie danych osobowych
– uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu i stroju sportowego

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
– stoły tenisowe
– piłeczki
– obsługę techniczną

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez organizatora turnieju,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni
– ubezpieczenie zawodników na koszt własny,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów
– wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator
– ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora