REGULAMIN ALTS 2022/2023

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO W SEZONIE 2022/2023

 1. ORGANIZATOR: Organizatorem ALTS jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku
 2. UCZESTNICTWO:

W ALTS mogą brać udział drużyny, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wypełniły formularz zgłoszeniowy i wpłaciły koszt wpisowego w wysokości 50 zł od zawodnika. Wpisowe należy wpłacić do dnia rozegrania pierwszej kolejki LIGI. Nie wpłacenie wpisowego w terminie oznacza rezygnację z udziału w ALTS.

 • Drużyna grająca w ALTS może liczyć maksymalnie 3 zawodników.
 • W razie kontuzji, choroby, lub wyjazdu do sanatorium któregoś z zawodników zespół musi uzupełnić skład i rozgrywać spotkania
 • Drużyna może zgłosić u sędziego głównego maksymalnie 1 przekładkę. Kolejne to już walkowery.
 • Młodzież ucząca się – korzysta nieodpłatnie (bez wpisowego)
 • Organizator dopuszcza dopisanie trzeciego zawodnika w trakcie

             rozgrywek, gdy na liście jest wpisanych 2 zawodników.

 1. Rozgrywki ALTS odbywać się będą w Hali Widowiskowo-Sportowej w Turku            ( ul. Parkowa 3) zgodnie z terminarzem. Rozgrywki prowadzone będą wg przepisów PZTS
 2. Organizator zapewnia:

      – piłeczki do gry, szatnię  zamykaną

      – stoły tenisowe

      –  sędziego głównego zawodów, który decyduje o całości i sposobie rozgrywania zawodów bez udziału osób trzecich

       3. Organizator zakazuje:

 •  kategorycznie wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie hali
 • palenia papierosów w szatniach
 • zostawiania śmieci po sobie w szatniach
 • zastosowania niecenzuralnych słów sędzia główny przerywa pojedynek przyznając walkower 3:0                                                                                4. Organizator ma prawo:
 • do niezapowiedzianej kontroli zawodów
 • osoby, których stan będzie wskazywał na spożycie napojów alkoholowych, będą usuwane przez Policję. Po wykazaniu spożycia alkoholu zespół zostaje usunięty dożywotnio z ligi ALTS.                                                                                                                                                                              5. Organizator dopuszcza przełożenie spotkania w sytuacji wyjątkowej. Warunkiem przełożenia  meczu jest uzgodnienie między zainteresowanymi zespołami nowego terminu i poinformowanie Sędziego Głównego Zawodów telefonicznie pod nr tel601-346-524 na 2 godziny przed planowanym meczem.

         W rundzie zespół może przełożyć 1 mecz. Następne mecze przełożone są traktowane jako walkower.

         6. Organizator dopuszcza rozegranie niepełnego spotkania, gdy zawodnik ulegnie kontuzji podczas trwania meczu i dokończenia go w  kolejnym terminie.

         7. Dwukrotne nie stawienie się drużyny na ligę bez wyjaśnienia skutkuje skreśleniem z ligi.

         8. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Sędzią Głównym Zawodów- Tadeuszem Pakosem pod nr tel.601-346-524 lub e-mail: tadpakos@wp.pl.

        9. Zespoły są  zobowiązane do poinformowania przeciwnika o zamiarze przełożenia meczu, a  przeciwnicy o kontakt tylko z sędzią głównym zawodów czy w danym dniu będą grać lub pauzować.

       10. System punktacji w ALTS

 •  zwycięstwo 5:0 lub 4:1 – wygrany otrzymuje 3 pkt., przegrany 0 pkt.
 • zwycięstwo 3:2 – wygrany otrzymuje 2 pkt., przegrany 1 pkt.
 • walkower 5:0
 • liga składa się z dwóch rund.
 • O kolejności w tabeli decyduje:
 • Ilość zwycięstw
 • Ilość dużych punktów
 • Bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi zespołami, jeżeli będzie więcej zespołów z tą samą ilością punktów decyduje dodatkowa tabelka( pkt, większa ilość wygranych pojedynków, stosunek pojedynków. )                                                                                                 11. Nagrody
 • Dla zespołów zajmujących miejsca 1 – 3 w nagrody pieniężne.
 • Dla pierwszego zespołu puchar.
 •  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki na Hali oraz

       za kontuzję zawodników. Zawodnicy biorący udział w Lidze grają na własną  odpowiedzialność.

        12. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga wyłącznie organizator wraz z sędzią głównym zawodów. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

ORGANIZATOR