REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO W SEZONIE 2023/2024

 1. ORGANIZATOR: Organizatorem ALTS jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku
 2. UCZESTNICTWO:

W ALTS mogą brać udział drużyny, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wypełniły formularz zgłoszeniowy i wpłaciły koszt wpisowego w wysokości 50 zł od zawodnika. Wpisowe należy wpłacić do dnia rozegrania pierwszej kolejki LIGI. Nie wpłacenie wpisowego w terminie oznacza rezygnację z udziału w ALTS.

 • Drużyna grająca w ALTS może liczyć maksymalnie 3 zawodników.
 • W razie kontuzji, choroby, lub wyjazdu do sanatorium któregoś z zawodników zespół musi uzupełnić skład i rozgrywać spotkania
 • Drużyna może zgłosić u sędziego głównego maksymalnie 1 przekładkę. Kolejne to już walkowery.
 • Młodzież ucząca się – korzysta nieodpłatnie(bez wpisowego)
 • Organizator dopuszcza dopisanie trzeciego zawodnika w trakcie
 • rozgrywek, gdy na liście jest wpisanych 2 zawodników.
 1. Rozgrywki ALTS odbywać się będą w Hali Widowiskowo-Sportowej w Turku            ( ul. Parkowa 3) zgodnie z terminarzem. Rozgrywki prowadzone będą wg przepisów PZTS
 1. Organizator zapewnia:

      – piłeczki do gry, szatnię  zamykaną

      – stoły tenisowe

      –  sędziego głównego zawodów, który decyduje o całości i sposobie rozgrywania zawodów bez udziału osób trzecich

 1. Organizator zakazuje:
 • kategorycznie wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie hali
 • palenia papierosów w szatniach
 • zostawiania śmieci po sobie w szatniach
 • za stosowanie niecenzuralnych słów sędzia główny przerywa pojedynek przyznając walkower 3:0                                                                               
 1. Organizator ma prawo:
 • do niezapowiedzianej kontroli zawodów
 • osoby, których stan będzie wskazywał na spożycie napojów alkoholowych, będą usuwane przez Policję. Po wykazaniu spożycia alkoholu zespół zostaje usunięty dożywotnio z ligi ALTS.                                                                                                                                            Organizator dopuszcza przełożenie spotkania w sytuacji wyjątkowej. Warunkiem przełożenia  meczu jest uzgodnienie między zainteresowanymi zespołami nowego terminu i poinformowanie Sędziego Głównego Zawodów telefonicznie pod nr tel. 601-346-524 na 2 godziny przed planowanym meczem.

W rundzie zespół może przełożyć 1 mecz. Następne mecze przełożone są traktowane jako walkower.

 1. Organizator dopuszcza rozegranie niepełnego spotkania, gdy zawodnik ulegnie kontuzji podczas trwania meczu i dokończenia go w  kolejnym terminie.
 2. Dwukrotne nie stawienie się drużyny na ligę bez wyjaśnienia skutkuje skreśleniem z ligi.
 3. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Sędzią Głównym Zawodów- Tadeuszem Pakosem pod nr tel.601-346-524
 4. Zespoły są  zobowiązane do poinformowania przeciwnika o zamiarze przełożenia meczu, a  przeciwnicy o kontakt tylko z sędzią głównym zawodów czy w danym dniu będą grać lub pauzować.
 5. System punktacji w ALTS
 • zwycięstwo 5:0 lub 4:1 – wygrany otrzymuje 3 pkt., przegrany 0 pkt.
 • zwycięstwo 3:2 – wygrany otrzymuje 2 pkt., przegrany 1 pkt.
 • walkower 5:0
 • liga składa się z dwóch rund. Gramy systemem „każdy z każdym”
 • O kolejności w tabeli decyduje:
 • Ilość dużych punktów
 • Ilość zwycięstw
 • Bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • Stosunek pojedynków    
 • jeżeli będzie więcej zespołów (niż dwa) z tą samą ilością punktów decyduje dodatkowa tabelka( pkt. większa ilość wygranych pojedynków, stosunek pojedynków. )                                                              
 1. Nagrody
 • Dla zespołów zajmujących miejsca 1 – 6 nagrody pieniężne.
 • Dla pierwszego zespołu puchar.
 1. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga wyłącznie organizator wraz z sędzią głównym zawodów. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki na Hali oraz za kontuzję zawodników. Zawodnicy biorący udział w Lidze grają na własną  odpowiedzialność