+48 63 278 42 59

 REGULAMIN ORAZ ZAŁĄCZNIKI MISTRZOSTWA MIASTA TURKU W TENISIE STOŁOWYM

REGULAMIN ORAZ ZAŁĄCZNIKI MISTRZOSTWA MIASTA TURKU W TENISIE STOŁOWYM

REGULAMIN

MISTRZOSTWA MIASTA TURKU W TENISIE STOŁOWYM

 1. CELE
 • popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Turku

wyłonienie najlepszych tenisistów amatorów w poszczególnych kategoriach wiekowych z miasta Turku.

2 . ORGANIZATOR

 • BURMISTRZ MIASTA TURKU, OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TURKU

3. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA MISTRZOSTW

 • Mistrzostwa rozgrywane będą 18 marca 2022 r. na Hali Widowiskowo – Sportowej w Turku przy ulicy Parkowa3. Młodzież szkolna – godz. 16:30, dorośli – godz. 18:00

4. UCZESTNICTWO

 • w mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, którzy są mieszkańcami Turku, nie zgłoszeni do rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego

zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę rodzica na udział w mistrzostwach stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu,

5. DZIECI i MŁODZIEŻ ZAPISY GODZ. 16:00, ROZGRYWKI 16:30

 • szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy) rocznik 2011 i młodsi,(awans 3 zawodników/zawodniczek)
 • szkoły podstawowe( dziewczęta i chłopcy) rocznik 2010 – 2009 , (awans 3 zawodników/zawodniczek)
 • szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy) rocznik 2008 – 2007 ,(awans 3 zawodników/zawodniczek)
 • szkoły ponadpodstawowe (dziewczęta i chłopcy), (awans 3 zawodników/zawodniczek)

6. DOROŚLI ZAPISY GODZ. 18:00 ROZGRYWKI 18:30

 • OPEN kobiety, (awans 6 zawodników/zawodniczek),
 • mężczyźni do 40 lat, (awans 6 zawodników),
 • mężczyźni 41-55 lat, (awans 6 zawodników),
 • mężczyźni powyżej 55 lat, (awans 6 zawodników),

Wszystkich uczestników obowiazują oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora turnieju. (załącznik nr 2 do regulaminu)

7. SYSTEM ROZGRYWEK, PUNKTACJA

 • System rozgrywek zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń w poszczególnych kategorii wiekowych

8. NAGRODY

 • Za zdobycie miejsc I – III karnety na Pływalnie

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • uczestnicy mistrzostw są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora mistrzostw
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni
 • ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania mistrzostw
 • zawodnik staruje w mistrzostwach na własną odpowiedzialność, tj. zdrowy, który nie miał bezpośredniego kontaktu z osobą zakażonego koronawirusem oraz  nie ma objawów  infekcji  lub choroby, nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji,
 • kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator
 • ostateczna interpretacja  regulaminu  należy wyłącznie do Organizatora.

Organizatorzy