+48 63 278 42 59

REGULAMIN ORAZ ZGODA RODZICÓW DO UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH MIASTA TURKU W TENISIE STOŁOWYM

REGULAMIN

MISTRZOSTWA MIASTA TURKU W TENISIE STOŁOWYM

 1. CELE
 • popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Turku
 • wyłonienie najlepszych tenisistów amatorów w poszczególnych kategoriach wiekowych z miasta Turku
 1. ORGANIZATOR
 • BURMISTRZ MIASTA TURKU, OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TURKU
 1. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA MISTRZOSTW
 • Mistrzostwa rozgrywane będą 25 lutego 2023 r. na Hali Widowiskowo – Sportowej w Turku przy ulicy Parkowa3.
 1. UCZESTNICTWO
 • w mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, którzy są mieszkańcami Turku, nie zgłoszeni do rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego
 • zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę rodzica na udział w mistrzostwach stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu,
 1. DZIECI i MŁODZIEŻ ZAPISY PÓŁ GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWKI
 • szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy) rocznik 2012 i młodsi,(awans 3 zawodników/zawodniczek), godz. 10:00
 • szkoły podstawowe( dziewczęta i chłopcy) rocznik 2011 – 2010(awans 3 zawodników/zawodniczek), godz. 10:00
 • szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy) rocznik 2009 – 2008 , (awans 3 zawodników/zawodniczek) godz.11:30
 • szkoły ponadpodstawowe (dziewczęta i chłopcy), (awans 3 zawodników/zawodniczek) godz.11:30
 1. DOROŚLI ZAPISY ZAPISY PÓŁ GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWKI
 • OPEN kobiety, (awans 6 zawodników/zawodniczek), godz. 11:30
 • mężczyźni do 40 lat, (awans 6 zawodników), godz. 13:00
 • mężczyźni 41-55 lat, (awans 6 zawodników),  godz. 13:00
 • mężczyźni powyżej 55 lat, (awans 6 zawodników), godz. 13:00

Wszystkich uczestników obowiazują oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora turnieju. (załącznik nr 2 do regulaminu)

 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK, PUNKTACJA
 • System rozgrywek zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń w poszczególnych kategorii wiekowych
 1. NAGRODY
 • Za zdobycie miejsc I – III karnety na pływalnie oraz dyplomy
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • uczestnicy mistrzostw są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora mistrzostw
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni
 • ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania mistrzostw
 • zawodnik staruje w mistrzostwach na własną odpowiedzialność, tj. zdrowy, który nie miał bezpośredniego kontaktu z osobą zakażonego koronawirusem oraz nie ma objawów  infekcji  lub choroby, nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji,
 • kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator
 • ostateczna interpretacja regulaminu  należy wyłącznie do Organizatora.

 

 

Organizatorzy

 

 

 

Załączniki do pobrania ze zgodą rodziców i na przetwarzanie danych osobowych