+48 63 278 42 59

REGULAMIN ZAWODÓW O PUCHAR DYREKTORA OSIR TUREK

REGULAMIN O PUCHAR DYREKTORA OSIR TUREK W TENISIE STOŁOWYM

  1. CEL

popularyzacja  tenisa stołowego

aktywne spędzanie wolnego czasu

integracja społeczna

2.  ORGANIZATOR

            Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku

3. TERMIN I MIEJSCE 14.04.2024 r. godz. 11:30 – Puchar Dyrektora – Kobiety, 11:30 – Puchar Dyrektora – Mężczyźni

 Hala  Widowiskowo – Sportowa, ul. Parkowa 3

4. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w PZTS, a także zawodnicy z poza Turku.

Obowiązuje wpisowe 10 zł.

5. SYSTEM ROZGRYWEK

System rozgrywek podany będzie po zgłoszeniu wszystkich zespołów

6. NAGRODY

Puchar za zajęcie I miejsca – Kobiety

Puchar za zajęcie I miejsca – Mężczyźni

7. ZŁOSZENIA

OSiR  Turek – 63 278 42 59

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

– uczestnik musi własnoręcznie podpisać oświadczenie o udziale w turnieju na własną odpowiedzialność oraz o zaakceptowaniu postanowień ustawy o ochronie danych osobowych

– uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu i stroju sportowego

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

stoły tenisowe

piłeczki

obsługę techniczną

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez organizatora turnieju,

organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni

ubezpieczenie zawodników na koszt własny,

organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów

wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator

– ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora